Internát

Na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského pôsobí okrem iných organizácii aj Rada školy. Stretáva sa pravidelne 3-krát do roka a spoločne rokuje o fungovaní a chode nášho gymnázia.

Rada školy funguje na základe štatútu v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Členovia Rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Okrem iného sa spomedzi členov volí aj predseda Rady školy, ktorý zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia Rady školy. Po uplynutí členstva v Rade školy v zmysle štatútu sa mení aj zloženie Rady školy. Tak sa aj názory a nápady menia a obohacujú, a to napomáha väčšiemu formovaniu nášho gymnázia.

Rada školy je zložená z 11 členov. Členmi školskej rady na školský rok 2022/2023 sú 2 pedagogickí zástupcovia (Pavol Macko, Ladislav Ružička), 1 zástupca nepedagogických pracovníkov (Jozefína Tarhaničová), 4 zástupcovia rodičov (Eva Zuzana Jenčušová, Vladislav Hudák, Ivan Jiříček, Daniel Rusnák), 1 zástupca študentov (Jakub Oravec) a 3 zástupcovia delegovaní zriaďovateľom (Rudolf Bauer, Ing. Ján Kokarda, Ivana Kostúrová – sr. Justína).

Práca Rady školy je veľmi obsiahla a široká. Rada školy sa vyjadruje k všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu gymnázia a k nemu pričlenených školských zariadení. Okrem iného uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia a má na zreteli základné princípy katolíckej a dominikánskej školy, vyjadruje sa k návrhom predloženým riaditeľom školy, ktoré sa týkajú počtu prijímaných žiakov, zavedenia študijných alebo učebných odborov a ich zamerania, školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, rozpočtu školy a školských zariadení, vykonávania podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, správy o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a mnohých ďalších vecí.

Práca Rady školy na našej škole je veľakrát skrytá a žiakmi, pedagógmi či rodičmi nepostrehnuteľná. No tí, ktorí vidia do jej práce, vedia ju oceniť a zhodnotiť. Bez nej a bez ich názorov a postrehov by naša škola nebola takou, akou je. Často skrytá práca, skryté rozhodnutia a rokovania posúvajú našu školu vpred a aj vďaka nim drží krok s dobou a stále patrí medzi tie najlepšie.

Každý jeden člen Rady školy má nezastupiteľné miesto a má čím obohatiť jednotlivé stretnutia. Pedagógovia poskytujú informácie z pohľadu učiteľov, rodičia sa delia o skúsenosti od žiakov, ktoré počúvajú vo svojich domácnostiach, zástupca žiakov prináša pohľady a postrehy od žiakov celej školy a nepedagogickí zástupcovia a delegovaní zástupcovia prinášajú pohľady z vonkajšieho sveta na naše gymnázium a nové návrhy a nápady na neustále zlepšovanie. Ich práca má nevyčísliteľnú hodnotu.

Chcem sa aj takto poďakovať v mene všetkých študentov a členov nášho GTA-čka za všetku prácu a pomoc, ktorú poskytla Rada školy našej škole aj tento školský rok, a tiež našej pani riaditeľke, sestre Adriáne, za úprimný záujem o dianie na škole a tvorivý prístup pri riešení všetkých záležitostí. A, samozrejme, aj vám všetkým, ktorí svojimi malými dielikmi napomáhate tvoreniu jednej veľkej rodiny a veľkého spoločenstva na našom Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského alebo inak aj GTA-čku.

Katarína Jiříčková, 3. B

Rada školy

News-ky

News-ky

piatok, 12 júl 2024 12:19

Na pôde Gymnázia sv. Tomáša Akvinského sa už tradične koncom školského roka koná School Culture...

utorok, 02 júl 2024 08:50

Riaditeľka Gymnázia sv. T. Akvinského vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: kuchár/ka

streda, 26 jún 2024 23:47

streda, 26 jún 2024 23:36

V utorok 25. 6. sme napísali poslednú bodku za školským rokom 2023/2024. Niekto hral spoločenské...

nedeľa, 23 jún 2024 20:38

štvrtok, 20 jún 2024 09:29

V krajskom kole Geografickej olympiády sa Tomáš Fabián z kvarty umiestnil na 7. mieste a len 2...

streda, 12 jún 2024 22:44

Počas maturitného týždňa sa tri prvácke triedy zúčastnili na exkurzii v Téčku. Vyskúšali si metódu...

pondelok, 10 jún 2024 14:06

Ani tento rok sme nezabudli a v sobotu 1. júna sme si ako jedno spoločenstvo pripomenuli obyčaje a...

streda, 05 jún 2024 22:40

V pondelok 3. júna sa naša pani riaditeľka a pán učiteľ Ružička zúčastnili na slávnostnej recepcii...

News-ky

Info pre verejnosť

Info pre verejnosť

utorok, 21 marec 2023 07:46

Zastavte sa na chvíľku uprostred každodenných povinností a starostí a prijmite pozvanie na...

štvrtok, 25 august 2022 15:36

Dávame do pozornosti zážitky z letného tábora LeTomáš, ktorý sa konal v dňoch 4. - 8. 7. 2022. Po...

nedeľa, 15 máj 2022 21:58

{pgslideshow id=377|width=640|height=480|delay=3000|image=L} {phocagallery...

utorok, 21 december 2021 13:50

nedeľa, 30 máj 2021 12:05

Talkshow I. 1. talkshow s absolventmi školy pre žiakov 3. ročníka sa uskutoční 18.2.2021. Tu je...

nedeľa, 31 január 2021 12:01

Vianočný Absolventský Večierok organizujú absolventi v spolupráci s GTA od roku 2016. Súčasná...

Info pre verejnosť

Úspechy

Úspechy

nedeľa, 28 apríl 2024 14:37

Zorka Čonková z kvarty na krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii D dňa 18.4.2024 zvíťazila...

pondelok, 06 november 2023 08:24

Náš žiak - Adam Mišík - získal dňa 19.9.2023 krásne 1. miesto na majstrovstvách sveta v silovom...

pondelok, 09 október 2023 12:09

Naša žiačka - Zuzka Paňková - si postupom medzi najlepšiu dvanástku zaistila miestenku na...

sobota, 26 november 2022 15:19

Blahoželáme našim chlapcom, ktorí ako najlepšie družstvo z Košického kraja zabojujú na celoštátnom...

utorok, 01 november 2022 12:13

Pokračovatelia Novembra je súťaž študentských parlamentov stredných škôl, do ktorej sa zapojili aj...

štvrtok, 20 október 2022 14:52

19. októbra 2022 sa konalo v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade slávnostné...

Úspechy

O nás v médiách

O nás v médiách

sobota, 01 apríl 2023 22:04

Reportáž o Klube moderných učiteľov, ktorý sa realizuje na našej škole, nájdete na tomto odkaze:...

sobota, 22 január 2022 09:03

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček škôl za školský rok 2020/2021....

piatok, 12 marec 2021 09:51

Prostredníctvom hodinového dokumentu rádia Lumen môžete nahliadnuť do života nášho Gymnázia sv....

O nás v médiách

Fotografie

Zo života školy
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
SCRUM - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Zo života školy
Naša spolupráca
Naša spolupráca
01

Otvorený dialóg

02

Služba mladému človeku

03

Boh v centre

04

Láska k pravde

Škola vo svetle dominikánskej spirituality
Adresa
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3
Košice 040 01
Telefón
+421 55 62 227 95
Mobil
+421 905 368 276