Vytlačiť

Diskusia o prenasledovaných kresťanoch v Iraku

Napísal: Administrator on 10. december 2017.

Dňa 4. decembra sa v priestoroch prednáškovej miestnosti konalo stretnutie a diskusia o prenasledovaných kresťanoch v Iraku. Toto stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu pápežskej nadácie ACN Slovensko (Pomoc trpiacej cirkvi) s názvom „Z ruín k domovu“, projektu, ktorý pomáha irackým kresťanom vrátiť sa späť do svojich domovov. Tie boli zničené počas útokov ISIS na Ninivskej planine a kresťania z nich boli nútení ujsť. 

Študentom a aj ostatným prítomným sa najskôr prihovorila riaditeľka ACN Slovensko, Martina Hatoková, ktorá nám objasnila činnosť a ciele tejto nadácie. Potom sa nám prihovorila sestra Rosemary, vlastným menom Larsa Anees Yousif Khazmee, z Kongregácie dcér Nepoškvrnenej Panny Márie. Ako lekárka ošetrovala a starala sa o týchto vyhnaných kresťanov, kým boli dočasne ubytovaní v meste, v ktorom sestra Rosemary pôsobí. Vysvetlila nám podstatu konfliktov medzi náboženstvami v Iraku a aj postoj irackej vlády, ktorá po celý čas konfliktov ostala pasívna a kresťanom musela pomáhať len miestna cirkev z jej vlastných prostriedkov. Potom bol priestor na otázky a mnohé išli poriadne do hĺbky.

Na záver nás požiadala o modlitbu za Irak a sama sa pred nami pomodlila Otče náš v rodnom jazyku, ktorý je skoro totožný s jazykom Ježiša Krista, čiže sme si vypočuli skoro pôvodné znenie modlitby. Nesmela chýbať ani spoločná fotka. Myslím, že hovorím za všetkých zúčastnených, keď poviem, že toto stretnutie bolo pre nás veľkým obohatením a povzbudením v tom, ako vytrvať vo viere aj vtedy, keď prídu ťažké časy.

web Larsa 001