Úspechy
Vytlačiť
rh

V stredu 16. februára 2022 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval v kategórii 2A Martin Derňár (1. A). Po absolvovaní písomnej časti (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test) a ústnej časti (opis obrázka, voľný rozhovor na rôzne témy) získal Martin najviac bodov, vďaka čomu obsadil konečné 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola ONJ. Víťazovi srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej školy.